Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Sáng ngày 25/8/2016, Đảng ủy Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và cán bộ, đảng viên Nhà trường.

 

Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế đã truyền đạt 3 chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  gồm: Báo cáo Chính trị của BCH TW Đảng khoá XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

 

 

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế trình bày

các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 05 năm tới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

Quyết Thắng

In bài