Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2017

STT

Khóa

Khai giảng

Ghi chú

1

240 B2

05/ 01/ 2017

3,5 tháng

2

158 D

05/ 01/ 2017

2 tháng

3

158 E

05/ 01/ 2017

2 tháng

4

173 F

05/ 01/ 2017

1,5 tháng

5

159 C

05/ 01/ 2017

5 tháng

6

241 B2

19/ 01/ 2017

3,5 tháng

7

160 C

19/ 01/ 2017

5 tháng

8

174 F

19/ 01/ 2017

1,5 tháng

9

159 D

19/ 01/ 2017

2 tháng

10

159 E

19/ 01/ 2017

2 tháng

11

12 B1 TĐ

19/ 01/2017

3 tháng

 

In bài