Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Thời khóa biểu - Hệ trung cấp
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 của các lớp Cao đẳng K16
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 4
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 3
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 2
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 1
Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 của các lớp TCCN khóa 11
Chi tiết
Lịch thi khóa 11 HKII lần 2
Lịch thi khóa 11 HKII lần 2
Chi tiết
Kế hoạch ôn tập thi Tốt nghiệp các lớp TCCN khóa 10
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 19
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 17
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 16
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 16
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 15
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 15 (Từ ngày 18/4 đến 25/4/2016)
Chi tiết
Nội dung sinh hoat tuần 14
Nội dung sinh hoat tuần 14
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 13
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần 12
Chi tiết
Lịch thi HK II (2015-2016) - TCCN Khóa 10
Từ ngày 04/4/2016 đến ngày 17/4/2016
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 11
Chi tiết
Nội dung sinh hoat tuần 10
Nội dung sinh hoat tuần 10
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 09
Chi tiết
Nội dung sinh hoạt tuần thứ 08
Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp TCCN khóa 11
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp TCCN khóa 11
Chi tiết
Lịch thi học kỳ III khóa 10
Lịch thi học kỳ III khóa 10
Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 của TCCN khóa 11
Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 của TCCN khóa 10
Chi tiết
Lịch thi học kỳ II (2014-2015) - Hệ TCCN khóa 10
Chi tiết
Lịch thi học kỳ hè năm 2015 - Các lớp hệ TCCN khóa 09
Chi tiết
Lịch thi học kỳ II TCCN khóa 09 năm học 2014 - 2015
Lịch thi học kỳ II TCCN khóa 09 năm học 2014 - 2015
Chi tiết
Lịch học kỳ II khóa 10 năm học 2014 - 2015
Lịch học kỳ II khóa 10 năm học 2014 - 2015
Chi tiết
Lịch học kỳ II khóa 09 năm học 2014-2015
Lịch học kỳ II khóa 09 năm học 2014-2015
Chi tiết
Lịch thi học kỳ I (2014-2015) hệ TCCN
Chi tiết
Lịch học học kỳ I (2014-2015) - TCCN hệ CS- Khóa 10; ký hiệu 01-K10/CS
Chi tiết
Lịch học học kỳ I (2014-2015) - TCCN- Khóa 10; ký hiệu 01-K10
Chi tiết
Lịch học học kỳ I (2014-2015) - TCCN- Khóa 9; ký hiệu 03-K9
Áp dụng từ ngày 03/9/2014
Chi tiết
Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2014
Chi tiết
Điểm thi
Điểm thi tốt nghiệp TCCN năm 2016
Chi tiết
Kết quả học tập TCCN khóa 11 học kỳ I ( Lần 2)
Kết quả học tập TCCN khóa 11 học kỳ I ( Lần 2)
Chi tiết
Kết quả học tập TCCN khóa 11 học kỳ I ( Lần 1)
Kết quả học tập TCCN khóa 11 học kỳ I ( Lần 1)
Chi tiết
Kết quả học tập - HK 3 - TCCN Khóa 10
Chi tiết
Điểm thi tốt nghiệp TCCN năm 2015
Chi tiết
Kế hoạch toàn khóa
Không có nội dung thuột danh mục này